Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningsstödsorganisationen kan erbjuda lån av utrustning för forskning för anställda inom Region Örebro län.

Utrustning för distansintervjuer

Universitetssjukvårdens forskningscentrum har tre mobiltelefoner speciellt avsedda för distansintervjuer med inspelningsfunktion. De kan bokas i Outlook-kalendern efter kontakt med administratör vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Det finns även möjlighet att använda videosystemet VisibaCare som finns installerat på en dator vid UFC.

Diktafoner

Universitetssjukvårdens forskningscentrum har nio diktafoner för inspelning av intervjuer. En av diktafonerna är specialanpassad för gruppintervjuer och har tillhörande mikrofoner. Diktafonerna kan bokas i Outlook-kalendern efter kontakt med administratör vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Accelerometrar

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) har ett hundratal accelerometrar (ActiGraph wGT3X-BT) som kan lånas ut till forskningsprojekt. Med hjälp av accelerometern kan fysisk aktivitet mätas på ett objektivt sätt. UFC kan i mån av tid även erbjuda hjälp med hanteringen av accelerometrarna samt analys. Vid intresse, skicka en förfrågan till administratör vid UFC.

Datorprogram

Vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) finns ett tjugotal bokningsbara arbetsplatser för doktorander eller predoktorander anställda vid regionen. Varje dator är utrustad med statistikprogrammet SPSS och referenshanteringsprogrammet Endnote. Vissa arbetsplatser har även tillgång till analysprogrammet (kvalitativ) NVivo och statistikprogrammet STATA samt Klinisk portal. Vid en dator finns även programmet Actilife för accelerometerhantering och analys av data (fysisk aktivitet). Arbetsplatserna kan bokas efter kontakt med administratör via vår funktionsbrevlåda. 

Surfplattor

Fyra surfplattor finns för utlåning till forskningsprojekt där forskningspersonerna ska genomföra tester eller besvara enkäter via en surfplatta. Vid intresse, skicka en förfrågan till förvaltningsledare vid Forskning och Utbildning (FoU).

Kontaktinformation

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Funktionsbrevlåda/telefon

Kontakt FoU surfplattor

Funktionsbrevlåda

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2024