Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nationella forskningsfaciliteter

Region Örebro län är i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Vi driver flera nationella forskningsfaciliteter och genom nära samverkan med andra lärosäten och vårdgivare, civilsamhället, innovationssystemet och näringslivet sprider vi våra forskningsresultat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021