Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientavgifter - vad kostar det?

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får.

Det är samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Avgiftsfritt

I Region Örebro län får barn och ungdomar under 25 år fri sjukvård. Det är kostnadsfritt att besöka vården eller att vara inlagd på sjukhus till den dag du fyller 25 år. (Andra regler och avgifter gäller för tandvård.)

Avgift gäller för hjälpmedel, hälsokontroller, intyg, gynekologisk cellprovskontroll samt vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet. Du betalar också för speciallivsmedel, sjukresa och läkemedel.

Region Örebro län erbjuder också fria preventivmedel för kvinnor fram till 26 årsdagen. Subventionen gäller preventivmedel i läkemedelsförmånen samt några ytterligare preparat som Region Örebro län fattat beslut om.

Personer som fyllt 85 år betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för besök.

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

 

Läkarbesök
På vårdcentral, distriktsläkare/privatläkare

120 kr

- tillägg vid jourtid 50 kr
- tillägg för hembesök, dagtid 50 kr
- tillägg för hembesök, jourtid*
* Vardag efter kl 17 samt helg
100 kr
På sjukhus 250 kr
- Första besöket hos specialist efter remiss från
distriktsläkare eller privat allmänläkare
130 kr
- Besök med remiss från annan specialist
för samma åkomma
0 kr
- Besök utan remiss eller besök som görs med egen vårdbegäran 250 kr
- Specialistvård, jourtid*
* Vardag efter kl 17 samt helg
300 kr
Dagrehabilitering
Dagrehabilitering                                                 120 kr
Sjukvårdande behandling
Dietist, distriktssköterska, sjuksköterska 80 kr
Kurator, logoped, psykolog, leg psykoterapeut 80 kr
Medicinsk fotvård 80 kr
Sjukgymnast, arbetsterapeut, naprapat,
kiropraktor
80 kr
Förskrivning/utprovning/anpassning/
träning av hjälpmedel
80 kr
Provtagning utan samband med läkarbesök
eller remiss
80 kr
Inkontinensartikel, årsavgift 170 kr
Egenträning, gruppbehandling 80 kr
Laboratorie- eller röntgenundersökning
i samband med läkarbesök eller remiss
0 kr
Barn- och mödrahälsovård 0 kr
Preventivmedelsrådgivning 0 kr
Telefonrådgivning med mera
Telefonrådgivning av läkare,
eller förlängning av sjukintyg
80 kr
Receptförnyelse per telefon, 
via webb/1177 Vårdguiden,
eller vid besök utan personlig läkarkontakt
80 kr
Internetbaserad behandling per vecka 80 kr
Tandvård inom landstingets tandvårdsstöd
Besök hos tandläkare 120 kr
Besök hos tandhygienist/tandsköterska                   80 kr
För allmäntandvård och specialisttandvård gäller särskilda taxor. Fråga på din klinik.

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 

Hälsokontroller*
Gynekologisk cellprovtagning                     80 kr
Mammografi 0 kr
Pulsåderbråcksundersökning 80 kr
* Ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift för att ligga på sjukhus
Barn och ungdomar under 25 år samt värnpliktiga 0 kr
Övriga personer per dygn 80 kr

Influensavaccination

Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp, får du vaccinera dig gratis varje år mot influensa. Till riskgrupper räknas personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom, gravida kvinnor som inte tidigare har vaccinerat sig mot ”svininfluensan”  A(H1N1) och personer med övervikt BMI över 40. Övriga betalar enligt prislista. Frikort gäller inte. 

Hälsokontroller, intyg och vaccinationer

Om du på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera dig exempelvis inför en utlandsresa gäller särskilda avgifter. Avgifterna gäller även för barn och ungdomar. De ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Förskrivning av andningshjälpmedel och rollatorer

För andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom gäller avgift. Avgift gäller också för rollatorer. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.  

Betalning

Din patientavgift kan du betala via faktura. Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Uteblivet besök

Avboka alltid din tid om du inte kan komma! Om du som är vuxen uteblir utan att avboka ett tidsbeställt besök får du en räkning på patientavgiften.  Avgiften måste betalas även av den som har frikort. När personer under 25 år inte lämnar återbud till ett bokat besök kommer en räkning på 150 kronor.

Nya regler 1 mars 2017

1 mars 2017 införs nya regler för återbud och uteblivna besök inom hälso- och sjukvården i Örebro län.

De nya reglerna innebär att:

• Du kan av- eller omboka ditt besök utan kostnad upp till 24 timmar före besökstiden.

• Om du uteblir från ditt bokade besök, utan att avboka det senast 24 timmar före bokad tid, får du betala vad besöket hade kostat eller minst 200 kronor.

• Avgiften för uteblivet besök gäller även personer under 25 år och över 85 år.

• Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna på www.1177.se.


De nya reglerna införs för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 januari 2017

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Therése Boman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/avgifter