Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientavgifter - vad kostar det?

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får.

Det är samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Avgiftsfritt

I Region Örebro län får barn och ungdomar under 25 år fri sjukvård. Det är kostnadsfritt att besöka vården eller att vara inlagd på sjukhus till den dag du fyller 25 år. (Andra regler och avgifter gäller för tandvård.)

Avgift gäller för hjälpmedel, hälsokontroller, intyg, gynekologisk cellprovskontroll samt vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet. Du betalar också för speciallivsmedel, sjukresa och läkemedel.

Region Örebro län erbjuder också fria preventivmedel för kvinnor fram till 26 årsdagen. Subventionen gäller preventivmedel i läkemedelsförmånen samt några ytterligare preparat som Region Örebro län fattat beslut om.

Personer som fyllt 85 år betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för besök.

Nya regler för återbud och uteblivna besök

Från och med 1 mars gäller nya regler för återbud och uteblivna besök inom hälso- och sjukvården. Läs mer om de nya reglerna.

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

 

Läkarbesök
På vårdcentral, distriktsläkare/privatläkare

120 kr

- tillägg vid jourtid 50 kr
- tillägg för hembesök, dagtid 50 kr
- tillägg för hembesök, jourtid*
* Vardag efter kl 17 samt helg
100 kr
På sjukhus 250 kr
- Första besöket hos specialist efter remiss från
distriktsläkare eller privat allmänläkare
130 kr
- Besök med remiss från annan specialist
för samma åkomma
0 kr
- Besök utan remiss eller besök som görs med egen vårdbegäran 250 kr
- Specialistvård, jourtid*
* Vardag efter kl 17 samt helg
300 kr
Dagrehabilitering
Dagrehabilitering                                                 120 kr
Sjukvårdande behandling
Dietist, distriktssköterska, sjuksköterska 80 kr
Kurator, logoped, psykolog, leg psykoterapeut 80 kr
Medicinsk fotvård 80 kr
Sjukgymnast, arbetsterapeut, naprapat,
kiropraktor
80 kr
Förskrivning/utprovning/anpassning/
träning av hjälpmedel
80 kr
Provtagning utan samband med läkarbesök
eller remiss
80 kr
Inkontinensartikel, årsavgift 170 kr
Egenträning, gruppbehandling 80 kr
Laboratorie- eller röntgenundersökning
i samband med läkarbesök eller remiss
0 kr
Barn- och mödrahälsovård 0 kr
Preventivmedelsrådgivning 0 kr
Telefonrådgivning med mera
Telefonrådgivning av läkare,
eller förlängning av sjukintyg
80 kr
Receptförnyelse per telefon, 
via webb/1177 Vårdguiden,
eller vid besök utan personlig läkarkontakt
80 kr
Internetbaserad behandling per vecka 80 kr
Tandvård inom landstingets tandvårdsstöd
Besök hos tandläkare 120 kr
Besök hos tandhygienist/tandsköterska                   80 kr
För allmäntandvård och specialisttandvård gäller särskilda taxor. Fråga på din klinik.

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 

Hälsokontroller*
Gynekologisk cellprovtagning                     80 kr
Mammografi 0 kr
Pulsåderbråcksundersökning 80 kr
* Ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift för att ligga på sjukhus
Barn och ungdomar under 25 år samt värnpliktiga 0 kr
Övriga personer per dygn 80 kr

Influensavaccination

Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp, får du vaccinera dig gratis varje år mot influensa. Till riskgrupper räknas personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom, gravida kvinnor som inte tidigare har vaccinerat sig mot ”svininfluensan”  A(H1N1) och personer med övervikt BMI över 40. Övriga betalar enligt prislista. Frikort gäller inte. 

Hälsokontroller, intyg och vaccinationer

Om du på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera dig exempelvis inför en utlandsresa gäller särskilda avgifter. Avgifterna gäller även för barn och ungdomar. De ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Förskrivning av andningshjälpmedel och rollatorer

För andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom gäller avgift. Avgift gäller också för rollatorer. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.  

Betalning

Din patientavgift kan du betala via faktura. Om du är berättigad till frikort skickas ingen faktura ut. Vill du hellre betala med kort eller kontanter kan du göra det i samband med besöket.

Uteblivet besök

Avboka alltid din tid om du inte kan komma!

Från och med 1 mars 2017 gäller följande regler för återbud och uteblivna besök inom hälso- och sjukvården i Örebro län:

• Om du inte kan komma på din bokade tid måste du av- eller omboka senast 24 timmar innan din besökstid. Om du uteblir utan att avboka, eller om du avbokar för sent, får du betala vad besöket hade kostat eller minst 200 kronor.

• Avgiften gäller även personer under 25 år och över 85 år.

• Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort.  

De nya reglerna införs för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Om en patient som inte kan komma på sin bokade tid avbokar i god tid kan en annan patient få tiden.

Av- och ombokning

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna på www.1177.se.

Mer information av avgifter och regler
Mer information finns i dokumentet Patientavgifter och förmåner inom Region Örebro län (se länk till höger på sidan).

Frågor
Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 februari 2017

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Therése Boman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/avgifter