Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Mera om rättspsykiatri

Inom verksamhetsgrenen Rättspsykiatri arbetar cirka 90 personer. 

Vårt uppdrag är att vårda:

  • Dömda till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).
  • Särskilt vårdkrävande från övriga delar av psykiatrin. Det kan vara patienter som bedöms vara så vårdkrävande att behandling på annan nivå inte är möjlig eller att patienten bedöms vara i behov av vård inom klinikens specifika kunskapsområde.
  • Allvarligt psykiskt störda inom häkte och kriminalvård.

Verksamheten består av tre avdelningar, ett eftervårdsteam samt gemensam personal, som består av kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, medicinska vårdadministratörer och läkare.

Regelbunden prövning av vårdbehov
Det sker en regelbunden prövning av patientens vårdbehov vid förhandlingar i Förvaltningsrätten. I sin prövning väger Förvaltningsrätten in vårdbehovet och behovet av samhällsskydd.
Den medicinskt ansvarige överläkaren är föredragande vid rättsprövningen. Patienten kan även själv ansöka om permission, frigång eller utskrivning.

Vården
Varje patient har ett eget tvärprofessionellt team kring sig som tillsammans med patienten arbetar med individens problematik.

Följande personalkategorier arbetar på kliniken:


Läkare
- ansvarar för medicinsk/psykiatrisk diagnostik och behandling. Läkarna är också ytterst ansvariga för underlag till Förvaltningsrättens bedömningar.

Psykologer
- svarar för psykologiska behandlingsinsatser, utredningar och riskbedömningar. De bedriver samt deltar även i olika forskningsprojekt och handhar intern utbildning.

Kuratorer
- bedriver utredningar och samverkar med vårdgrannar som bland annat kommuner, övrig psykiatri och habilitering. Kuratorerna är en specialistresurs i rättsliga, ekonomiska och psykosociala frågor.

Arbetsterapeuter
- utför funktions- och ADL-bedömningar samt funktionsträning genom aktivitet.

Omvårdnadspersonal
- på vårdavdelningarna arbetar skötare, sjuksköterskor och behandlingsassistenter. De svarar för omvårdnadsarbete, samordning av vårdinsatserna och för den dagliga planeringen kring varje enskild patient. Varje patient har en eller flera kontaktpersoner och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Tillsammans ser man till att patientens individuella vårdplan fullföljs. En viktig del är ett strukturerat anhörigarbete i form av individuella kontakter.  

Medicinska vårdadministratörer
- arbetar med sedvanliga läkarsekreteraruppgifter, kontakt med rättsliga instanser, ekonomi, IT och övriga vårdadministrativa uppdrag.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 februari 2019

Innehållsansvarig: Mathias Edquist, tf verksamhetschef

Publicerad av Anne Billros