Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientnämnden

När du inte är nöjd med vården kan du vända dig till Patientnämnden

När du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter och klagomål är viktiga. Du kan bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte råkar ut för samma sak.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål kan du vända dig direkt till vårdgivaren (där du fått vård). Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt till vårdgivaren kan du istället vända dig till patientnämnden som är opartisk och fristående från vården.

Patientnämnden kan föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter att föra fram synpunkter och klagomål och se till att de blir besvarade av vårdgivaren. Genom att framföra klagomål kan du till exempel få en förklaring till det som hänt och svar på frågor. Patientnämnden kan också hjälpa dig att få information som du kan behöva för att ta till vara dina intressen i vården.

Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har begått fel.

När kan du vända dig till patientnämnden?

Du kan vända dig till patientnämnden i Region Örebro län med synpunkter och klagomål som gäller:

  • hälso- och sjukvård i Region Örebro län.
  • hälso- och sjukvård i Örebro läns kommuner.
  • hälso- och sjukvård som utförs av privata vårdgivare enligt avtal med Region Örebro län eller någon av länets kommuner.
  • Folktandvården eller annan tandvård som helt eller delvis finansieras av Region Örebro län.
  • den kommunala elevhälsans medicinska insatser.

Stödpersoner

Vi utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. Mer information finns under Stödperson

Hur kan du nå Patientnämnden?

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. Det går också att kontakta Patientnämnden via telefon eller brev.

Du kan fylla i Patientnämndens blankett direkt på webbplatsen eller skriva ut den och skriva för hand. Kom ihåg att skriva under blanketten.
Synpunkter eller Klagomål till Patientnämnden


Om du vill hjälpa någon annan att föra fram synpunkter till Patientnämnden behöver du skicka in en undertecknad fullmakt. Fullmakt för att företräda någon annan i ärende hos Patientnämnden

Ytterligare information som kan vara bra att känna till för den som använder blanketterna finns i dokumentet Information till dig som har kontaktat Patientnämnden

Patientnämndens rapporter och analyser

Patientnämndens kansli tar fram rapporter om patienters synpunkter och klagomål på vården. Under Patientnämndens rapporter finns mer information om detta.

Om sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess gäller i ärenden hos patientnämnden och alla som arbetar på patientnämnden har tystnadsplikt.

För att kunna handlägga ett klagomålsärende behöver patientnämnden behandla personuppgifter. Dessa kan vara namn, kontaktuppgifter och uppgifter om hälso- och sjukvård. Den lagliga grunden för patientnämndens behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är allmänt intresse eller rättslig förpliktelse. Här finns mer information om behandling av personuppgifter i Region Örebro län.

Information om rättigheter samt information på andra språk 

Information om rättigheter och regler finns på 1177.

Information på andra språk finns på 1177.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 oktober 2019

Innehållsansvarig: Marcus Philipson

Publicerad av Marcus Philipson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Kontakta oss

Patientnämndens kansli

Patientnämnden består av politiskt valda ledamöter och ersättare. Den dagliga verksamheten sköts av tjänstemän vid Patientnämndens kansli.  

Telefon- och expeditionstider
Helgfria vardagar

08:00-09:30
10:00-12:00
13:00-16:00

Avvikande telefon- och expeditionstider
Information om avvikande öppettider

 

Telefon
019- 602 27 60 
Texttelefon
019-670 25 65
Registrator
019-602 27 40

Besöksadress
Landbotorpsallén 25 A
(Stiftelsen Activas hus)

Postadress
Patientnämndens kansli
Box 1613
701 16 Örebro