Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetschefer till framtidens hälso- och sjukvård

Är du en ledare med ett modernt, modigt och tillitsfullt ledarskap som utgår ifrån helhet och som vill vara med och bygga framtidens hälso- och sjukvård?

Samordnad och effektiv sjukvård

Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län pågår en dynamisk utveckling för att bygga en högkvalitativ, patientcentrerad och jämlik vård i hela länet. Vi rekryterar verksamhetschefer som vill vara med och driva utvecklingen i en strategisk ledarroll, där samverkan tillsammans med interna och externa vårdaktörer är en central uppgift. 

Ansökningstiden till de aktuella tjänsterna har nu gått ut.

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länets invånare har rätt att få vård efter var och ens behov, att få rätt behandling, ett gott bemötande samt en god tillgänglighet.

Förändrade behov - ny organisation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan den 1 januari 2021 en ny organisation. Den ska genom en enklare och tydligare styrmodell skapa möjlighet till jämlik och personcentrerad vård och rusta vården för de förväntningar och behov en förändrad omvärld innebär. Den nya organisationen ska också göra omställningen till den nära vården möjlig och säkerställa den fortsatta utvecklingen av den högspecialiserade vården. Samverkan inom och utanför organisationen kommer att vara en nyckelfaktor i arbetet med att erbjuda jämlik vård med god tillgänglighet, hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fokus ska vara på det vi gemensamt ska åstadkomma för våra patienter.

Förändrade krav på ledarskapet

I den nya organisationen blir många av verksamhetschefsuppdragen större och de får också ett tydligare strategiskt fokus. Vi rekryterar nu i denna spännande fas ett antal verksamhetschefer med drivkraften att utveckla vården för att möta såväl nuvarande som framtida behov. 

Läs mer om bakgrunden till ny organisation

Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet spänner över allt från nära vård, psykiatri samt habilitering och hjälpmedel till högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Förvaltningen har sammanlagt cirka 7 500 anställda och är organiserad i fyra områden som leds av var sin områdeschef. Tre av dessa områden är länsomfattande (område specialiserad vård, område nära vård samt område psykiatri). Det innebär att området har en gemensam ledning och styrning, men att verksamheterna inom området finns tillgängliga på flera platser i länet.

I länet finns tre akutsjukhus - Örebro, Karlskoga och Lindesberg. De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer.

Utmärkelse bästa universitetssjukhus

 

Vi satsar på att utveckla vår universitetssjukvård med klinisk, patientnära forskning. Vi har gjort stora framsteg de senaste åren. Universitetssjukhuset i Örebro utsågs av Dagens Medicin, med en solklar seger, till Sveriges bästa universitetssjukhus 2019 för andra året i rad.

Frågor om rekryteringen kan ställas till

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2021