Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tjänster inom Område nära vård

Ansökningstiden till de aktuella tjänsterna har nu gått ut.

Område nära vård har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som därför behöver finnas geografiskt nära patienterna. I området finns navet för hälso- och sjukvårdens omställning mot just nära vård. Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra.

Vi ska möta människor med komplexa behov och kronisk sjukdom på ett än bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.

Undersökning BVC

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2021