Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förmåner

Som anställd i Region Örebro län har du utöver din lön tillgång till flera olika förmåner. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder våra medarbetare.

Tandsköterska med bricka.

De flesta av våra medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid där du själv kan styra din vardag med hänsyn till verksamhetens behov och krav. Om du arbetar helger, nätter och kvällar får du ersättning för obekväm arbetstid och dessutom är arbetstiden kortare än 40 timmar i veckan. Jobbar du ständig natt eller roterar mellan dag, kväll och natt har du ytterligare förkortad arbetstid per vecka.

Vi ser positivt på att du som medarbetare ges en större flexibilitet i var ditt arbete utförs. Det ska ske i dialog med chefen som är ansvarig för arbetsmiljön samt utefter verksamhetens behov, arbetsuppgifternas karaktär och dina förutsättningar.

Alla som arbetar hos oss har rätt till semester redan under intjänandeåret. Hos oss får du upp till 32 dagars betald semester per år beroende på hur gammal du är. Är du under 40 år har du 25 dagar, från det år då du fyller 40 år har du 31 dagar, och när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar. Om verksamheten tillåter har du också möjlighet att semesterväxla, det vill säga att få extra lediga dagar istället för semesterdagstillägg.

Är du ledig med föräldrapenning får du ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under sex månader av ledigheten. För dig som har högre inkomst än taket i föräldrapenningen täcker vi upp nära 80 procent av mellanskillnaden mellan taket och din månadslön upp till 270 dagar per födsel.

Om du blir sjuk får du förutom sjuklön, även en kompensation på 10 procent av lönebortfallet från dag 15 upp till dag 90 i sjukperioden. Dessutom ersätter vi nära 80 procent av inkomstbortfallet som ligger över taket för sjukpenning.

Om du behöver söka sjukvård får du tillbaka kostnaden för ditt besök genom att du lämnar in ditt kvitto och får tillbaka beloppet på din nästa löneutbetalning. Kostnaderna ska rymmas inom högkostnadsskyddet, det vill säga upp till 1 400 kronor per kalenderår. Förmåner omfattar läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling, kostnad för receptförskrivning, vaccinationer mot vissa sjukdomar, vaccination mot säsongsinfluensa och kostnad för ambulanstransport.

Hos oss är du försäkrad mot arbetsskada och olycksfall i tjänsten samt vid resor till och från arbetet. Du har också en tjänstegrupplivförsäkring som är en trygghet för dina närstående.

Som medarbetare i Region Örebro län har du rätt till tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Det innebär att arbetsgivaren betalar in motsvarande 6 procent på lönen om du har en lön upp 3,75 inkomstbasbelopp för ett halvt kalenderår (vilket för 2024 motsvarar en lön upp till 47 625 kronor per månad). Om du tjänar mer än så betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på den del som överstiger 47 625 kronor. Du väljer själv hur din tjänstepension ska placeras.

Om du har arbetat inom region och kommun tidigare och haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp per år kan du ha valt att omfattas av det tidigare tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Har du valt KAP-KL kommer du att fortsätta omfattas av det pensionsavtalet även hos Region Örebro län, om du uppfyller gällande regler.

I Region Örebro län kan du dessutom förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Det kallas att löneväxla – eller att göra en frivillig pensionsavsättning. Löneväxling kan ses som ett förmånligt pensionssparande för dig med en årsinkomst över 8,07 inkomstbasbelopp (vilket för 2024 motsvarande 51 245 kronor per månad). Utöver det belopp du löneväxlar ger Region Örebro län en extra premie på 7 procent på löneväxlingsbeloppet. Löneväxling erbjuds samtliga anställda oavsett lönenivå, men för dig med en månadslön under 8,07 inkomstbasbelopp kan förmåner från socialförsäkringarna och din allmänna pension påverkas negativt.

Vi erbjuder skattefritt friskvårdsbidrag på upp 2 000 kronor per år genom Epassi där du enkelt kan välja mellan många olika aktiviteter. 

Som anställd har du fri tillgång till våra träningslokaler och gym på Universitetssjukhuset i Örebro, Eklundavägen i Örebro och lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.

Om du laddar ditt tjänstekort med pengar och betalar med det i våra restauranger får du upp till 5 procents rabatt på ditt köp.

Region Örebro län är en rökfri arbetsplats. Hos oss får du hjälp att sluta röka eller snusa och får ersättning för läkemedel för tobaksavvänjning upp till 1 500 kronor.

Som anställd kan du hyra upp till två cyklar under tre år genom ett bruttolöneavdrag. Du kan hyra allt från standardcyklar till mountainbikes och elcyklar.

Väljer du att vara medlem i Region Örebro läns idrotts- och friskvårdsförening, LIF-stilen, kan du ta del av fler förmåner, subventionerade aktiviteter och förmånliga rabatter på en del träningsanläggningar och butiker. Är du konstintresserad kan du gå med i vår konstförening RegArt som anordnar konstlotteri och olika aktiviteter som konstvandringar, ateljébesök och resor.

Vår egen företagshälsovård Regionhälsan finns för chefer och medarbetare i frågor som rör hälsa, välmående och arbetsmiljö och jobbar med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande aktiveter.

kollektivavtal.PNGNär du blir anställd i en region omfattas du av bra kollektivavtal. Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer.

Kollektivavtalen ger dig en rad betydelsefulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

I broschyren Säg hej till ditt kollektivavtal finns några av de viktigaste förmånerna. 

Läs mer i broschyren!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2024