Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmän introduktion

Att börja på en ny arbetsplats är för de flesta en stor omställning. Ny miljö, nya arbetskamrater och nya arbetsuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med introduktion inom våra olika verksamheter.

BUP, öppenvård

Förvaltningsgemensam introduktion

Flera av våra förvaltningar har gemensamma introduktioner som du bli inbjuden till för att få en förståelse för helheten i den verksamhet du ska jobba i.

Om du jobbar på något av våra länsdelslasarett kommer du att bli inbjuden till en gemensam introduktion.

Introduktion på arbetsplatsen

På din arbetsplats kommer du att erbjudas en särskild introduktion. Hur programmet ser ut är olika för olika arbetsplatser. Prata med din nya chef för att få veta mer.

Introduktion för chefer

Är du nyanställd chef erbjuds du introduktion, stöd och handledning enligt ett särskilt program. Efter ett år får du dessutom möjlighet att söka dig till våra ledarskapsprogram.

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2021