Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vision och värdegrund

Med förtroende och respekt är vi nära invånarna hela livet och ser behoven hos varje person. Tillsammans med dig vill vi skapa ett bättre liv för våra patienter och invånare.

Familj med flera generationer.

Vi som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens.

Genom att använda våra individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län.

När vi styr mot samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans gör vi skillnad.

Tillsammans skapar vi ett bättre liv. 

Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Värdegrunden ska genomsyra vårt arbete och tillsammans med visionen stärka vår gemensamma identitet och vägleda oss i vårt sätt att vara. Vår värdegrund är:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.
  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.
  • Vi ser behoven hos varje person.

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 november 2020