Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2023

Årets tema är "Kognition"

tis 14 nov 2023
08:30 - 14:50
Sista anmälningsdag -
tis 07 nov 2023
Digitalt via Teams

Innehåll

Moderator är Caroline Funk, leg.arbetsterapeut och biträdande enhetschef på kognitiva sektionen, USÖ.

08.30   Välkomna!

08.40   ”Att arbeta praktiskt evidensbaserat med personer med kognitiva svårigheter”, Ann Björkdahl

09.30   Fika

09.50   Föreläsningen fortsätter, Ann Björkdahl

12.00   Lunch

12.45   Kognitiv rehabilitering i vårdkedjan

 - Rehabilitering, specialiserade öppenvården Jonathan Hedlund

 - Körkortsbedömningar, Malin Carlestav, Anna Rydén, Claes Swedenborg, Martin Stackelberg

 - Arbetsterapeuternas roll på primärvårdsnivå, Erica Gunnarsson, Katarina Olsson, Therese Börjesson

13.45   Paus

14.00   Undervisning om arbetsterapi vid kognitiva funktionsnedsättningar

Handledning i VFU T4-utredning och åtgärder vid kognitiv påverkan. ”Arbetsterapi för personer med kognitiva funktions-nedsättningar”- Fristående magisterkurs, Maria Yilmaz, programansvarig

14.30   Stipendieutdelning – Årets nytänkare

14.45   Avslutning

Datum

14 november kl 8:30-14:50

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i Örebro län men även chefer och andra yrkesgrupper är välkomna.

Kostnad

Ingen kostnad!

Anmälan senast

7 november 2023

Kontakt

Vatten