Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att leda utan att vara chef

På begäran av IFO-chefsnätverket anordnas en ledarskapsutbildning för dem inom individ- och familjeomsorg som leder andra men inte är chefer. Ett övergripande fokus är den unika miljö som det innebär att arbeta inom socialtjänsten.

mån 28 aug - mån 27 nov 2023
09:00 - 16:00
tor 15 jun 2023
City Konferenscenter, Örebro

De verktyg och metoder som lärs ut under kursen ska appliceras av deltagarna i den miljö som är deras arbetsvardag. Därför utgår alla övningar och metoder från de förutsättningar som finns inom socialtjänsten.   

Innehåll

Att använda evidensbaserade metoder och verktyg hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT), ledarskapsforskning, gruppsykologi bidrar till att utbildningen har en verklig effekt för deltagarna. Utbildningen riktar sig till deltagare som vill utgå från evidens och forskning vad gäller ledarskap stället för ovetenskapliga personlighetstester.

Utbildningen är praktiskt inriktad med fokus på att deltagarna ska konkreta verktyg och metoder att använda i sitt vardagliga ledarskap.

Utbildare är de legitimerade psykologerna Peter Friberg och Kristina Loftsson från Psykologakademin.

För detaljerat program, se inbjudan.

Datum

Fyra heldagar, 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 27 november 2023, kl 09:00-16:00.

Målgrupp

Ledare som inte är chefer inom socialtjänsten i Örebro län, både inom myndighetsutövning och utförande, t ex gruppledare, samordnare. Max 15 platser.

Kostnad

11 900 kr inkl fika och lunch

Anmälan senast

15 juni 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO