Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer

Välfärd och folkhälsa bjuder in till utbildning om att upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer. Utbildningen är del två i vår utbildningssatsning gällande unga våldsutövare.

mån 24 okt - tis 29 nov 2022
09:00 - 16:00
fre 07 okt 2022
Se inbjudan

Målet med utbildningen är att du ska bli bättre på att upptäcka och inleda samtal om våld med ungdomarna ni jobbar med. Utbildningen ger nya verktyg att använda i samtalen och fördjupade kunskaper om bemötande utifrån Response Based Practice (RBP). Inför utbildningen får ni ta fram olika case från er arbetsvardag.

Utbildningen, som är totalt 1 ½ dag, arrangeras vid tre tillfällen på tre olika platser i länet under hösten 2022:

  • Örebro – 24 okt 13:00-16:00 och 25 okt 9:00-16:00 
  • Nora – 10 nov 13:00-16:00 och 11 nov 9:00-16:00 
  • Hallsberg – 28 nov 13:00-16:00 och 29 nov 9:00-16:00 

Utbildningen i korthet 

  • Våld i ungas nära relationer och RBP (3 timmar)
  • Kunskap och principer för att hålla samtal med våldsutsatta (3 timmar)
  • Kunskap och principer för att hålla samtal med våldsutövare (3 timmar)

Utbildningen hålls av Lena Berg, fil.dr i sociologi, och Johan Nikula, socionom från föreningen MÄN (www.mfj.se).

Målgrupp

Handläggare och gruppledare ungdom, fältassistenter, öppenvård ungdom, medarbetare på ungdomsmottagning, Maria Ungdom, Första kontakten och Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga.

Vi ser gärna att du deltagit i utbildningsdagen ”Börja prata om våldsutövande i ungas relationer” som arrangerades den 9 september.

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika ingår och lunch ingår dag två.

Kontakt

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (60%): Unga våldsutövare i nära relation