Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Efter barnförhöret

Det är ett stort ingrepp i familjen när barn tas in på förhör om brott som deras föräldrar misstänks för. Det för med sig ett ansvar. Barn vill ha hjälp så att våldet tar slut men har sällan förstått på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar eller vad följderna blir om de berättar. Det är inte ansvarsfullt att lämna barn ensamma med konsekvenserna. Situationen ställer också stora krav på föräldrarna.

mån 22 maj 2023
09:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
lör 15 apr 2023
City Konferenscenter

Vid uppgifter om barnmisshandel i en familj är det vanligt att barnet hämtas till polisförhör utan att föräldrarna underrättas i förväg, på beslut av en särskild företrädare. Föräldrarna informeras först efter förhöret. Socialtjänstens skyddsbedömning avgör om barnet kan åka hem eller inte. I de allra flesta barn bedöms barnet kunna återvända hem till föräldrarna samma dag.

De myndigheter som griper in måste fullfölja och ge både barn och föräldrar stöd att hantera situationen. Modellen Efter Barnförhöret innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. Modellen förutsätter ett väl upparbetat samarbete med utredande socialsekreterare och en god förankring hos polis, åklagare och Barnahus.

Hans Elfström från Allmänna barnhuset utbildar. Länk till film om modellen.

Se program i inbjudan.

Målgrupp

Utförare inom socialtjänsten i Örebro län.

Kostnad

2700 kr inkl fika och lunch + 250 kr om du väljer att inkludera en beställning av metodboken i din anmälan.

Sista anmälningsdag

15 april 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO