Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Grundutbildning BBIC

BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning, genomförande och uppföljning av insats inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad BBIC är och hur det används. Teoretiska genomgångar varvas med gruppdiskussioner och övningar.

tor 11 feb - fre 12 feb 2021
09:00 - 16:00
Digitalt via Zoom

Utbildningens fyra delar:

  • Grundprinciperna
  • Triangeln
  • Aktualisera, utreda och besluta
  • Utforma, genomföra och följa upp

Målgrupp

Socialsekreterare inom kommunerna i Örebro län, studenter i mån av plats.

Anmälan senast

1 februari 2021