Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning i MI

Målet med utbildningen i Motiverande Samtal är att få förståelse för och kunskap om hur MI kan användas i arbetet med att stärka människors motivation till förändring och/eller acceptans i sina liv. Ett viktigt fokus kommer att vara hur vi med hjälp av MI kan stärka klienternas självförtroende och självtillit.

tor 19 maj - fre 17 jun 2022
09:00 - 16:00
Digitalt
Sista anmälningsdag -
ons 13 apr 2022

Fyra heldagar, 19-20 maj och 16-17 juni 2022.

Innehåll

 - MI-andan

 - Teoretisk genomgång och träning i samtalsfärdigheterna öppna frågor, affirmationer, reflektioner och sammanfattningar.

 - Att arbeta med de fyra processerna i MI

 - Hur hantera dissonans (”svåra klienter")?

 - MI som ett förhållningssätt.

 - Hur anpassa MI till kursdeltagarnas praktiska verksamhet?

 - Hur kan jag utveckla min kompetens i MI?

 - Individuell utvecklingsplan för ditt eget MI lärande

Ni kommer att ges möjlighet att bygga kompetens att hålla motiverande samtal genom erhållna teoretiska kunskaper och praktisk övning i MI. Utbildningen utgår från William R. Miller och Stephen Rollniks tredje utgåva av Motivational Interviewing som publicerades 2013.

Utbildare är Mikael Malmberg som är pedagog med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med människor i beroendeställning. Mikael är medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och handleder andra MINT- medlemmar både på MINT:s uppdrag och inom SiS.

Övrigt

Fundera över en egen förändring du vill göra i ditt liv men som du inte riktigt gjort än.

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänsten i länet och inom Region Örebro län.

Kostnad

6050 kr

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Kvinna och barn