Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lagen om vård av unga – LVU

LVU ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig. Ställningstagandena sker i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete. Innehållet i dagen baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall samt relevanta JO-beslut.

tor 25 feb 2021
09:00 - 16:00
Digitalt

Målgrupp

Chefer och handläggare inom den sociala barnavården.

Max 40 deltagare. 

Anmälan senast

8 februari 2021