Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium om Liv & hälsa ung 2023 skolrapport

Välkommen att ta del av resultaten från den senaste elevundersökningen Liv & hälsa ung. Resultaten presenteras i verktyget Power BI.

tor 25 jan - fre 02 feb 2024
15:00 - 16:15
tor 18 jan 2024
Digitalt via Teams

Syftet med webbinariet är att lyfta resultaten från undersökningen samt sprida kännedom om och ge stöd till egna analyser i den interaktiva skolrapporten.

Elevers hälsa påverkar förutsättningar för lärande. Resultaten i undersökningen kan användas som ett stöd i att identifiera och initiera insatser som främjar elevers hälsa och lärande.

Linda Bååk, analytiker på Staben Hållbar utveckling, presenterar resultat från Liv & hälsa ung med hjälp av rapportverktyget Power BI.

Målgrupp

Skolledning, elevhälsa och övrig skolpersonal samt andra intresserade.

Datum

Webbinariet genomförs vid två tillfällen, 25 januari och 2 februari 2024 – välj det datum som passar dig.

Plats

Digitalt via Teams. Länk skickas ut några dagar innan mötet.

Anmälan senast

18 januari 2024

Kontakt

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Peter Bergvall Virtanen

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Glass