Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remisskonferens om slutbetänkandet från Samsjuklighetsutredningen

Nu har samsjuklighetsutredningens slutbetänkande kommit för remissbehandling, SOU 2023:5, "Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja". Karlskoga och Laxå kommuner i länet är remissinstanser, utöver regionen.

fre 21 apr 2023
13:00 - 15:00
Sista anmälningsdag -
tor 13 apr 2023
Digitalt

Verksamhetsutvecklare Per Sandén, Socialförvaltningen i Karlskoga föredrar samsjuklighetsutredningens slutförslag.

Under konferensen finns möjlighet att ställa frågor och att lämna övriga kommuners synpunkter till remissvaret.

Länk till SOU 2023:5

Målgrupp

Strategiska chefer inom missbruksvården, LSS och socialpsykiatri i Örebro län, både inom socialtjänstens myndighetsutövning och utförande.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Plats

Digitalt. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO