Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Startseminarium för revidering av överenskommelse gällande samverkan i familjecentral

Det är dags att revidera länets Överenskommelse om samverkan i familjecentral. Det har under de senaste åren pågått utvecklingsarbete med fokus på uppföljning gällande familjecentral på både lokal, regional och nationell nivå. Ett resultat av det är bland annat att mål och uppdrag för familjecentralsarbetet har utvecklats. På uppdrag av länets kommunchefer och regiondirektören ska därför länets överenskommelse från 2018 revideras.

tis 28 mar 2023
13:30 - 16:30
fre 17 mar 2023
Conventum, Örebro

Preliminärt program

  • Välkomna och inledning
  • Samverkansstruktur för föräldraskapsstödsfrågorna i länet
  • Systematiskt kvalitetsarbete på familjecentral
  • Vad är på gång inom området
  • Framgångsfaktorer och utmaningar
  • Hur ska framtidens överenskommelse se ut?

Förberedelser

Ta gärna del av befintlig överenskommelse, och ta med dig dina tankar kring vad som behöver förtydligas och utvecklas.

Målgrupp

Chefer och samordnare från Örebro läns familjecentralers styr- och ledningsgrupper samt funktioner med uppdrag att stödja familjecentralsarbete.

Kostnad

Ingen avgift! Vi bjuder på fika.

Anmälan senast

17 mars 2023

Kontakt

Frågor om innehållet besvaras av Susann Cederlund, projektledare för revidering av överenskommelse gällande samverkan för länets familjecentraler.