Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samtala med killar som utövar våld i nära relationer

Välfärd och folkhälsa bjuder in till utbildning om att samtala med killar som utövar våld i nära relationer. Utbildningen är del tre i vår utbildningssatsning gällande unga våldsutövare.

tor 02 mar - fre 03 mar 2023
09:00 - 16:00
tor 09 feb 2023
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning i hur man kan samtala med killar som utövar våld i nära relationer för att hjälpa dem att sluta använda kontroll, kränkningar och våld.

Utbildningen baseras på MÄN:s samtalsguide. Guiden, som erhålls i samband med utbildningen, ger en struktur för samtalen med dessa killar. En viktig utgångspunkt för arbetet är att våldsutövande ses som ett val, inte något som bara händer. Våldets inverkan på relationen är också en viktig del att prata om, samt hur man istället kan bygga respektfulla och trygga relationer.

Utbildningens innehåll i korthet

  • en fördjupad förståelse av våld i nära relationer
  • våld som ett val – fokus på aktörskap
  • inspiration från Response Based Practice och ACT
  • maktperspektiv i samtalen
  • rollövertaganden och förgivettagna förväntningar i relationen

Utbildningen hålls av Lena Berg, fil.dr i sociologi, och Johan Nikula, socionom från föreningen MÄN (www.mfj.se).

Utbildningsdagarna åtföljs av en halvdags uppföljning, som sker digitalt. Datum bestäms i samband med utbildningsdagarna.

Målgrupp

I första hand personer som deltagit i något av de tre utbildnings-tillfällena gällande att upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer, som arrangerades hösten 2022.

Kostnad

Kostnadsfritt.

OBS! Utebliven närvaro faktureras med 2000 kr. Vid förhinder går det att utse en ersättare. Meddela Sofia Hadders om det blir aktuellt.

Kontakt

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (75%): Våld i nära relationer och ISU