Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smittförebyggande åtgärder och basal hygien - utbildning för chefer inom kommunal vård och omsorg

tis 26 sep - tis 10 okt 2023
08:30 - 12:00
Se inbjudan

Syftet med utbildningen är att ge dig som chef kunskap om att förebygga och förhindra smittspridning i din verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder enligt SoL och LSS som började gälla 1 november 2022.

Innehåll

  • Lagar, författningar och styrdokument
  • Framgångsfaktorer för organisation
  • Basala hygienrutiner
  • Att förhindra smittspridning inom verksamheterna
  • Lokaler Utrustning
  • Hygienrond - egenkontroll
  • Hygienombud – stöd - utbildning

Under utbildningen varvas föreläsning med diskussion.

Välj ett av följande utbildningstillfällen 

Örebro - 26 september kl 08.30-10.30 på USÖ

Lindesberg - 3 oktober kl 10.00-12.00 på Lindesbergs lasarett

Karlskoga - 10 oktober kl 10.00-12.00 på Karlskoga lasarett

Målgrupp

Chefer inom kommunal vård och omsorg.

Kostnad

Kostnadsfri, vi bjuder på fika.

Anmälan senast

1 vecka före respektive utbildningstillfälle.

Kontakt

Ann-Sofie Gustavsson och Maria Stenegård

Handdesinfektion