Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unga i hederskontext som utövar våld i nära relation

Den här föreläsningen är en del av en utbildningssatsning som syftar till att stärka upp kompetens i Örebro län gällande att upptäcka unga som utövar våld i nära relation, få dom att ändra sitt beteende och upphöra med att använda våld. Dagens föreläsning har fokus på unga som utövar våld i nära relation i hederskontext.

tor 01 feb 2024
10:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
tor 11 jan 2024
Bohmanssonsalen, USÖ

På uppdrag av länets socialchefer arbetar Välfärd och folkhälsa på Region Örebro län sedan 2021 med att öka kunskapen om våld i nära relation som utövas av unga mellan 13-21 år.

Kunskap om ungas våldsutövande i nära relationer är än så länge ganska begränsad. Kunskap om unga som utövar våld i nära relation inom ramen för hederskontext är än mer begränsad. Att bedöma en enskild våldsutövares skuld eller ansvar kompliceras då av att våldet kan utövas av flera och att utövaren själv samtidigt kan vara utsatt för våld från närstående. Än så länge är insatser som är anpassade för när våldet är hedersrelaterat ett utvecklingsområde, särskilt när det handlar om påverkansinsatser.

Dagens föreläsning adresserar utmaningar och möjligheter när det kommer till arbetet med att se och hjälpa unga i hederskontext som utövar våld i nära relation.

Föreläsare är Hoshi Kafashi som tidigare arbetat på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, varit verksamhetschef på ett skyddat boende och är grundare av Shanazi Hjältar och Hjältinnor.

Målgrupp

Du som möter unga (13-21 år) inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

Kostnad

Kostnadsfritt. 

Kontakt

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (75%): Våld i nära relationer och ISU

Lake-young-people