Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2021

En dag med blandat innehåll med fokus på nya utmaningar och möjligheter för arbetsterapeuter. Dagen ger kunskap om rehabilitering vid nya diagnoser samt konkret användning och bedömning av vardagsteknik.

tis 16 nov 2021
08:30 - 16:15
tor 04 nov 2021
Digital konferens

Program

(med reservation för ändringar)

08:30 Tema långvarig komplicerad trötthet, sällsynta diagnoser, Kristin Wennersten, Malin Hesselstrand och Eva Vadhagen Wedlund, Smärt/Rehab centrum i Linköping och Stora Sköndal

09:15 Kaffepaus

09:30 Fortsättning Tema långvarig komplicerad trötthet, sällsynta diagnoser

10:40 Kort paus

10:50 Uppföljning av intensivvårdade patienter efter Covid-19 i Skåne, Anna Bjärnroos

11:25 Socialstyrelsens riktlinjer, Rehab vid Covid-19/postcovid, Malin Åman

12:00 -12:15 Covid-19 rehabilitering i Örebro län, arbetsterapeut från länet

12:15 - 13:00 Lunch

13:00 Användning och bedömning av vardagsteknik – vad säger forskningen? Elin Jakobsson och Lena Rosenberg från Institutionen NVS på Karolinska Institutet

14:00 Fikapaus

14:15 Utmaningar och möjligheter – strategier och vardagsteknik som stöd i vardagen, Christina Jendeberg och Åsa Karlsson från Sprida

15:30 Presentation av vinnare ”Årets nytänkare inom arbetsterapi 2021” och kort presentation av pristagarens arbete

15:50 Utdelning av stipendium till minne av Ann-Britt Ivarsson

16:15 Avslutning

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i Örebro län men även chefer och andra yrkesgrupper är välkomna.

Kostnad

200 kr

Kontakt

Margit Gehrke-Flyckt

Projektledare: Samverkan vid utskrivning