Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

”Asociala och imbecilla” – kvinnorna på Västra Mark 1931-1967

Docent Kristina Engwall, disputerade år 2001 i historia vid Örebros universitet med avhandlingen ”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967.

ons 15 mar 2023
17:30 - 18:30
Hörsal C1, Campus USÖ

Västra Marks sjukhus är ett nästan bortglämt sjukhus i Örebro. Sjukhuset var från början statligt, och härbärgerade personer med psykisk utvecklingsstörning. Inom denna grupp befann sig så kallade asociala och imbecilla kvinnor. Många av dessa kvinnor befann sig i gränsområdet mellan avvikande och normalt.

Kristina Engwall kommer att berätta om hur kvinnorna på Västra Mark var en utsatt grupp människor som upplevt otrygghet samt fysiska och sexuella övergrepp. Men i samhällsdebatten i tidigt 1900-tal ansågs kvinnorna vara problemet, på grund av sin "sexuella" opålitlighet". De samhälleliga åtgärderna resulterade i internering, till exempel på Västra Mark, sterilisering och äktenskapsförbud.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning.

Fritt inträde