Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att lyfta de nationella minoriteterna - för alla barns rätt till sitt språk och sin kultur

Kulturavdelningarna på Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län bjuder in till en digital föreläsning som utgår från de yngsta barnens språk- och kulturutveckling. Föreläsningen är del 3 i en pågående föreläsningsserie. Fokus denna gång är de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken.

tis 16 maj 2023
09:30 - 10:30
mån 15 maj 2023
Digitalt via Zoom

Föreläsning med Ulla-Maija Pesola, som bland annat skrivit boken Nationella minoriteter: språk och kultur i förskolan (tillsammans med Åsa Lundman).

Målgrupp

Du som arbetar med barn 0–6 år inom öppen förskola, förskola, förskoleklass, bibliotek, barnhälsovård och logopedi etc.

Avgift

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmäl dig via länk senast 15 maj. Zoomlänken till webbinariet kommer i bekräftelsemejlet.

Arrangörer

Region Värmland, Region Västmanland, Region Östergötland och Region Örebro län

De nationella minoriteterna är en del av Sveriges gemensamma kulturarv och förskolan och biblioteken har ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Barnhälsovården och logopedin har ett uppdrag att stötta alla barn utifrån varje barns behov.

Fotomontage med porträttbild på Ulla-Maija Pesola och flaggor för Sveriges fem nationella minoriteter

Kontakter

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek