Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp, samt Erasor

Hur ska man inom socialtjänsten och Barnahus möta barn och unga som varit utsatta och som utsätter andra för sexuella övergrepp? Vad är socialtjänstens uppdrag och när behöver man remittera vidare? Efter dessa dagar ska deltagarna ha kunskap och verktyg som möjliggör ett bra omhändertagande av dessa unga och deras familjer.

mån 12 sep - tis 13 sep 2022
09:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
lör 27 aug 2022
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningens innehåll

  • Barns och ungas sexuella utveckling
  • Barn och unga med sexuellt utmanande beteenden
  • Barn och unga som har utsatts för sexuella övergrepp
  • Nödvändiga insatser och en genomgång av behandlingsmetoder
  • Genomgång av riskfaktorerna i Erasor (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism)
  • Socialtjänstens ansvar

Furuboda Balans
Balans är ett behandlingsteam som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem, eventuellt har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller trauma, både i öppenvård och på HVB-hem.

Arbetet i Balans bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella nätverk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.

Utbildare
Socionom Annika Wassberg och en kollega till henne.

Målgrupp

Socialarbetare inom socialtjänsterna i Örebro  län. Det är en fördel att ha några års erfarenhet av socialt arbete med barn.

Utbildningen är en förutsättning för att kunna gå del två, samtalsbehandling sexuella övergrepp den 13-16 september.

Kostnad

550 kr 

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO