Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp, samt Erasor - föreläsning

Hur ska man inom socialtjänst, region och barnahus möta barn och unga som varit utsatta och som utsätter andra för sexuella övergrepp? Vad är regionens/socialtjänstens uppdrag och när behöver man remittera vidare? Efter dessa dagar ska deltagarna ha kunskap och verktyg som möjliggör ett bra omhändertagande för dessa unga och deras familjer.

mån 09 sep - tis 10 sep 2024
09:00 - 12:00
Immanuelskyrkan, Örebro
Sista anmälningsdag -
ons 19 jun 2024

Utbildningens innehåll

  • Barns och ungas sexuella utveckling
  • Barn och unga med sexuellt utmanande beteenden
  • Barn och unga som har utsatts för sexuella övergrepp
  • Nödvändiga insatser och en genomgång av behandlingsmetoder
  • Genomgång av riskfaktorerna i Erasor (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism)
  • Socialtjänstens ansvar

Balansgruppen
Balans är ett behandlingsteam som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem, eventuellt har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller trauma, både i öppenvård och på HVB-hem.

Arbetet i Balans bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella nätverk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.

Utbildare
Socionom Annika Wassberg och Mari Elfving från Balansgruppen.

Målgrupp

Socialarbetare inom socialtjänsten i Örebro län, personal på BUP, mottagning för psykisk ohälsa samt barn- och ungdomshabilitering, arbetsledare. Det är en fördel att ha några års erfarenhet av socialt arbete med barn.

Utbildningen är en förutsättning för att kunna gå del två, samtalsbehandling sexuella övergrepp den 10-13 september.

Datum och tid

9 sept kl 09.00-17.00 samt 10 sept kl 09.00-12.00.

Anmälan

Interna (som arbetar i organisationen Region Örebro län) - anmäl dig här

Externa (övriga organisationer, kommun etc) - anmäl dig här

Kostnad

975 kr, Länsstyrelsen i Örebro län subventionerar utbildningen. Fika och lunch dag 1 samt fm-fika dag 2 ingår. 

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Liten pojke