Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp - ösft

Seminarium om övergreppsspecifik färdighetsträning - Ösft. Behandlingsmetoden Ösft är utarbetad genom 25 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga med utmanande sexuella beteenden. Behandlingsmetoden vilar på en grund i Kognitiv beteendeterapi KBT, Traumamedveten omsorg TMO och Dialektisk beteendeteori DBT. Målgruppen för insatsen är ungdomar som har skattats ha risk för återfall i sexuella övergrepp och barn som utsatts för detta.

tis 05 sep - fre 08 sep 2023
13:00 - 16:00
Sista anmälningsdag -
mån 28 aug 2023
Conventum, Örebro

Innehåll

  • genomgång av behandlingskomponenter kopplade till högriskfaktorer i Erasor
  • färdighetsträning
  • genomgång av bemötande av barn som utsatts för sexuella övergrepp
  • utvärdering av behandlings-framgång/motgång

Furuboda Balans
Balans är ett behandlingsteam som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem, eventuellt har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller trauma, både i öppenvård och på HVB-hem.

Arbetet i Balans bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella nätverk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.

Utbildare
Socionom Annika Wassberg och en kollega till henne.

Målgrupp

Utförare inom socialtjänsterna i Örebro län som ska ge samtalsbehandling till barn och unga som utsätter andra och har utsatts för sexuella övergrepp, personal på BUP samt barn- och ungdomshabilitering, arbetsledare.

Genomgången föreläsning om Erasor 4-5 september är förutsättning för att kunna delta.

Kostnad

3900 kr, Länsstyrelsen subventionerar utbildningen. Fika och lunch ingår.

Kontakt

Liten pojke