Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Baskurs om missbruk

I samverkan med Beroendecentrum och socialtjänsten i Örebro bjuder vi in till en baskurs om missbruks- och beroendevård.

mån 18 okt - tis 19 okt 2021
08:30 - 12:00
mån 27 sep 2021
Wilandersalen, USÖ. Föreläsningarna sänds till Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten i länets kommuner, personal inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Avgift

500 kr inkl fika samt lunch dag 1.

Program

Kriterier för riskbruk, skadligt bruk, beroende Lisa Viuhko-Lidner, kurator Maria ungdom

Missbruk hos ungdomar – Lisa Viuhko-Lidner, kurator Maria ungdom, Sofia Olsson, kurator BC

Rådgivande samtal mm inom Närsjukvården, Camilla Eklöf, enhetschef Karolina vc

Kvinnors missbruk och behandling – Eva Haglund, kurator BC

Neuropsykiatri – utredning – Erika Gustafsson, kurator NP-mottagningen 

Terapeutisk behandling - Aleksandra Jarczewska, kurator/psykoterapeut BC

Risk- och skyddsfaktorer för missbruk och beroende inkl spel – Erik Ström, psykolog BC

Tillämpad lagstiftning inom missbruksområdet - Catharina Persman, socialtjänsten Örebro kommun

Risk- och skyddsfaktorer för missbruk och beroende inkl. spel – Angelica Sundkvist, psykolog BC, Erik Ström

LARO – läkemedelsassisterad assisterad rehabilitering vid opioidberoende – Åsa Säfström, kurator, BC

Inneliggande vård inklusive TNE och SMADIT, Birgitta Karlsson-Sjökvist, bitr enhetschef BCV

Kontakt

Frågor angående utbildningen besvaras av Jenny Jansson, 019-602 05 54