Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Börja prata om våldsutövande i ungas relationer

Den här inspirationsföreläsningen är ett första steg i en utbildningssatsning som syftar till att stärka upp kompetensen i vårt län gällande att arbeta för att upptäcka unga våldsutövare, få dom att ändra sitt beteende och upphöra med att använda våld.

fre 09 sep 2022
13:15 - 16:00
Sista anmälningsdag -
mån 22 aug 2022
Wilandersalen, USÖ

Av ändrad lagstiftning den 1 augusti 2021 följer att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. På uppdrag av länets socialchefer arbetar Välfärd och Folkhälsa på Region Örebro län med att särskilt fokusera unga våldsutövare som utövar våld i nära relation.

Målet med denna föreläsning är att inspirera till att börja prata med ungdomar om våldsutövande i nära relationer. Viktiga grundprinciper för att arbeta med unga våldsutövare presenteras.

På föreläsningen får ni lära er mer om:

  • våld i ungas nära relationer
  • metoden Response Based Practice
  • skillnaden mellan ”orsaksförståelse” och ”avsiktsförståelse”
  • vikten av ett balanserat bemötande

Föreläsare är Lena Berg, fil.dr i sociologi, och Johan Nikula, socionom från föreningen MÄN.

Målgrupp

Socialnämndsordföranden, handläggare ungdom, fältassistenter, verksamma inom öppenvård ungdom, gruppledare, enhetschefer och ifo-chefer, medarbetare på ungdomsmottagning, Maria Ungdom, Första kontakten och Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga.

Kostnad

Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

Kontakt

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (75%): Våld i nära relationer och ISU