Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cancerrehabilitering - kurs

Har du eller har du haft en cancersjukdom? Lever du nära någon med cancer? Välkommen att vara med i vår kurs ”Cancer-rehab” på USÖ.

tis 02 apr 2024
15:00 - 17:15
Sottern, M-huset, USÖ. Lokalen Sottern når du genom att ta till höger i korridoren utanför onkologmottagningens kassa och sedan ta första dörren till vänster.

Cancer-rehab kursen ger en inblick i cancersjukdom och behandling. Syftet är att få ökade kunskaper för att lättare hantera en förändrad livssituation.

Vid kursens föreläsningar ges möjlighet till frågor och diskussion. Ämnen som berörs är: Krisreaktioner vid cancersjukdom, barn som närstående, fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling, medicinsk yoga, bildterapi, fatigue, relationer och samlevnad.

Kostnad: Vanlig patientavgift, högkostnadsskydd gäller. Ingen avgift för närstående.

Fika ingår.

Välkommen med förfrågan och anmälan till

Eveline Gullberg, kurator, Verksamhetsområde onkologi

Tel: 019-602 78 62

Ann-Britt Fahlin, kurator, Verksamhetsområde medicin

Tel: 019-602 10 92