Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dans för hälsa

Den 27 maj är du välkommen på ett digitalt informationstillfälle om metoden ”Dans för hälsa” samt länets kraftsamling för att fler elever ska få tillgång till metoden.

tor 27 maj 2021
14:00 - 16:00
tor 20 maj 2021
Via Zoom

Idag är den psykiska ohälsan bland elever oroväckande hög. Det är fler flickor än pojkar som anger att de inte mår psykiskt bra. Så höga siffor för tonårsflickor som mår dåligt har det inte varit sedan skolbarns hälsovanor började mätas av Folkhälsomyndigheten i början på 80-talet.

Utifrån den bakgrunden kraftsamlar länet för att fler barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska ha tillgång till metoden ”Dans för hälsa” som är en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Frida Ekholm från Örebro kommun informerar om metoden och deras erfarenheter kring rekrytering.

Innehåll

 - Välkomna och inledning till kraftsamling i Örebro län

 - Information om metoden ”Dans för hälsa”

 - Rekrytering och vikten av att stödja eleverna under interventionen

Målgrupp

Du som är arbetar inom skola, elevhälsa, socialtjänst, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård som möter barn och unga med psykisk ohälsa.

Kontakt

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa