Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital inspirationsfrukost på tema ”Personcentrerad uppföljning och kompetensutveckling”

Alla enhetschefer i Örebro län inbjuds till digitala inspirationsfrukostar en gång i månaden. Frukostarna är tänkta att leda till intressanta och inspirerande diskussioner kring aktuella teman samt fungera som ett sätt att få möta chefskollegor runt om i länet.

tor 12 sep - tis 17 sep 2024
08:15 - 09:30
Digitalt via Teams
Sista anmälningsdag -
fre 06 sep 2024

Träffarna inleds med att en inbjuden person/personer talar om dagens ämne och på det följer diskussioner i smågrupper samt avslutande reflektion i helgrupp. Höstens första träff är på temat ”Personcentrerad uppföljning och kompetensutveckling”. Hur kan vi använda uppföljningar på ett sätt som stärker och kompetensutvecklar teamet samtidigt som den enskildes upplevelse och behov tas på allvar?

Program:

08:15   Välkomna!

08:20   Personcentrerad uppföljning och kompetensutveckling – Sophia Bennis, enhetschef på Ängens vård- och omsorgsboende i Örebro kommun.

08:40   ”Grupprumsdiskussioner” – vi delar med oss av erfarenheter, lösningar och goda idéer

09:00   Återsamling i helgrupp med frågestund och egna reflektioner

09:25   Utvärdering och önskemål på teman framöver

09:30   Tack för idag!

Målgrupp

Enhetschefer i Örebro län.

Datum

Välj den dag som passar dig, 12 september eller 17 september 2024, kl 08:15-09:30.

Anmälan senast

6 september 2024

Kontakt

Samtal möte