Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital utbildning i ”Ny SIP-mall”

En samordnad individuell plan (SIP) har ett värde för den enskilda. Den ska vara ett verktyg för både personen själv och för alla dem som är involverade i vården och omsorgen.

mån 25 apr - tis 31 maj 2022
09:00 - 16:00
Digitalt

För att skapa bättre förutsättningar för alla som jobbar med SIP införs nu i Lifecare SP

 • ett kartläggningsverktyg innan SIP
 • en stödstruktur för att identifiera och formulera delmål i SIP

Detta berör många i både kommuner och Region. Därför vill vi bjuda in till digitala utbildningstillfällen för alla som arbetar med SIP.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du

 • ha god förståelse för vad SIP är
 • ha god förståelse för vem SIP görs
 • förstå vad ett delmål är i en SIP
 • förstå vad en aktivitet är i en SIP

Förändringen är också avsedd att förbättra förutsättningarna för att alla som deltar vid SIP ska dokumentera de delmål och aktiviteter som de i sin verksamhet ansvarar för.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer SIP att publiceras på 1177. Då behöver vi ha en väl formulerad SIP för den enskilda och hens närstående att ta del av!

Utbildningstillfällen

Välj ett av följande utbildningstillfällen:

 • Måndag 25 april kl 13-16
 • Tisdag 26 april kl 9-12
 • Måndag 2 maj kl 13-16
 • Torsdag 5 maj  kl 9-12
 • Tisdag 10 maj kl 9-12
 • Onsdag 11 maj kl 13-16
 • Måndag 16 maj kl 13-16
 • Torsdag 19 maj kl 9-12
 • Tisdag 24 maj kl 9-12
 • Måndag 30 maj kl 13-16
 • Tisdag 31 maj kl 9-12

Målgrupp

Alla som är berörda av SIP – du som kallar till och dokumenterar SIP, eller deltar vid SIP. Även chefer på olika nivåer är välkomna.

Förkunskap

Gå igenom Lifecare SP – SIP utbildning med kunskapstest. Avsätt 60-90 minuter.

Kostnad

Ingen avgift.

Kontakt