Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Disputation: Ahmed Amer

Ahmed Amer disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

fre 28 maj 2021
13:00 - 16:00
Hörsal C1 samt digitalt via Zoom

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Cross-cultural adaptation and psychometric properties of two questionnaires for the assessment of occupational performance in children with disability - Children´s Hand-use Experience Qestionnaire (CHEQ) and Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)."

Opponent: Åsa Lundgren-Nilsson, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Digitalt deltagande: Några dagar innan disputationen kommer en åhörarlänk att finnas här.

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).