Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Distansoberoende arbetsmarknad

Hur påverkas lokal och regional utveckling i en allt mer distansoberoende tid?

fre 28 maj 2021
09:00 - 12:00
Digitalt

När vi arbetar mer på distans växer arbetsmarknaden samtidigt som behovet av resor förändras. Vilken betydelse får detta för människors och verksamheters val av plats? Hur påverkas platsers förutsättningar och attraktionskraft och vilka krav ställer det på framtida samhällsplanering?

Arrangör

ÖMS 2050 storregional samverkan i östra Mellansverige

Regionerna Sörmland, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Örebro län tillsammans med Mälardalsrådet.

Kvinna sitter i ett kök med en dator och en kaffekopp.

Distansarbete