Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Docenturföreläsning: Emma Olsson

Institutionen för hälsovetenskapers nyutnämnda docent, Emma Olsson, håller sin docenturföreläsning med titeln ”Liten på jorden – reflektioner kring det prematurfödda barnets välmående”.

ons 28 aug 2024
14:15 - 15:00
P218, Prismahuset

Emma Olsson är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt intensivvård. Hon är också docent inom medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Emma har arbetat med neonatal intensivvård i drygt 20 år och hennes huvudsakliga forskningsområden handlar framförallt om neonatal smärta, hud-mot-hudkontakt och föräldrars delaktighet i vården.

Varmt välkomna att delta vid föreläsningen!