Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Effektiva tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd och missbruk

Välkomna till ett seminarium om effektiva tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd och missbruksområdet.

tor 08 apr 2021
13:00 - 15:30
Digitalt – länk skickas till anmälda strax före seminariet

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och ekonomiskt bistånd. I dag ges detta framförallt i ett sent skede när personerna redan har ett stort och långvarigt behov av stöd. Genom att ge ett tidigare stöd har socialtjänsten möjlighet att förhindra mer ingripande insatser. Tidigare insatser kan också leda till att konsekvenser av problem minskar. Men vilka förutsättningar finns och vilka tidiga stödinsatser kan anses vara effektivt?

Stockholms stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionen) och Region Örebro län har inom ramen för Partnerskapet gemensamt initierat ett utredningsarbete för att studera vilket tidigt stöd riktat till vuxna som är, eller verkar vara, effektivt inom områdena missbruk och ekonomiskt bistånd. Resultaten av utredningsarbetet presenteras i tre rapporter. Den första och ger en introduktion till  tidigt stöd, den andra rapporten är inriktad på området ekonomiskt bistånd och den tredje på missbruksområdet (alkohol, narkotika och läkemedel). Syftet med rapporterna är att identifiera vilka insatser som kan anses vara effektivt och peka på de förutsättningar och vägar framåt som socialtjänsten kan arbeta med för att kunna tillhandahålla mer tidigt stöd enligt en evidensbaserad praktik.

Rapporterna presenteras  av Lumell Associates.

Efter rapporterna presenterar Välfärd och folkhälsa en idé om utvecklingsarbete i länet inom försörjningsstöd.

Målgrupp

Chefer, medarbetare och politiker inom socialtjänsten.

Anmälan senast

2 april 2021

Kontakt

Anders Trumberg

Utvecklingsledare

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO