Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Örebro läns energi- och klimatdag

Välkommen till årets energi- och klimatdag för Örebro län. En dag vi får inspiration och goda exempel bland annat kring klimatfokuserad samhällsplanering och möjligheter med förnybar energi. I år lanserar vi också ett nytt energi- och klimatprogram för 2021–2025 med mål som tar sikte på 2030.

fre 19 nov 2021
08:15 - 13:30
fre 12 nov 2021
Conventum i Örebro, lokal Studion

Temat för förmiddagen är tillsammans förbereder vi oss för framtiden. Vi kommer bland annat att få lyssna till Pia Hjalmarsson och Sandra Brenner, Stena Renewable, som berättar om vindkraftens potential och förklarar elmarknadens förutsättningar. Vi får också lyssna på två exempel på hållbar stadsplanering.

Miljöpsykolog Louise Eriksson lär oss mer om hur acceptans för förändring skapas. Dagen rymmer även nuläge och statistik från Örebro läns nya energi- och klimatprogram, diskussion i mindre grupper samt trevliga möten vid frukost och lunch.

Förmiddagen riktar sig framförallt till tjänstepersoner och politiker i offentlig verksamhet. 

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Välkommen!

Program för dagen

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

Kl. 08.15 Frukostmingel  

Välkommen till en god frukost där vi kan mingla tillsammans. 


Kl. 09.00 Inledning

Landshövding Maria Larsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

 

Del 1: Utsläpp och energi

Kl 09.15 Statistik och nuläge från nya energi- och klimatprogrammet

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro Län


Vindkraft och elmarknadens förutsättningar

Pia Hjalmarsson och Sandra Brenner, Stena Renewable

 

Kl. 10.00 Paus

 

Del 2: Planering för framtiden

Kl. 10.15 Hållbar stadsplanering

Exempel från två kommuner.

Louise Eriksson, miljöpsykolog, om hur acceptans för förändring skapas.

 

Kl. 11.40 Diskussionsgrupper

Samtal och diskussioner kring dagens ämnen.

 

12.30-13.30 Vi avslutar dagen med en gemensam lunch

En mängd symboler på tåg, sol, hus, cykel, solceller, hållbarhetstecken, jordglob, elkraftverk, vete, elkontakt, buss, vindkraftverk och växter i flera olika färger.

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare Expertområde: klimatstrategi

Veronica Sund

Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Örebro