Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebro läns energi- och klimatdag 2021

Välkommen till årets energi- och klimatdag för Örebro län. En dag vi får inspiration och goda exempel bland annat kring klimatfokuserad samhällsplanering och möjligheter med förnybar energi. I år lanserar vi också ett nytt energi- och klimatprogram för 2021–2025 med mål som tar sikte på 2030.

fre 19 nov 2021
08:15 - 13:30
Sista anmälningsdag -
fre 12 nov 2021
Conventum i Örebro, lokal Studion

Temat för förmiddagen är tillsammans förbereder vi oss för framtiden. Vi kommer bland annat att få lyssna till Pia Hjalmarsson och Sandra Brenner, Stena Renewable, som berättar om vindkraftens potential och förklarar elmarknadens förutsättningar. Vi får också lyssna på två exempel på hållbar stadsplanering.

Louise Eriksson, forskare inom miljöpsykologi, lär oss mer om hur acceptans för förändring skapas. Dagen rymmer även nuläge och statistik från Örebro läns nya energi- och klimatprogram, diskussion i mindre grupper samt trevliga möten vid frukost och lunch.

Förmiddagen riktar sig framförallt till tjänstepersoner och politiker i offentlig verksamhet. 

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Välkommen!

Program för dagen

Inledning

Landshövding Maria Larsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

 

Del 1: Utsläpp och energi

Statistik och nuläge från nya energi- och klimatprogrammet

Veronica Sund, Länsstyrelsen i Örebro län, och Linda Svensson, Region Örebro län


Vindkraft och elmarknadens förutsättningar

Pia Hjalmarsson, projektledare, och Sandra Brenner, analytiker från Stena Renewable

 

Del 2: Planering för framtiden

Hållbar stadsplanering

Frida Petersson, planarkitekt på Falu kommun, och Veronika Hoffman, processledare för hållbar stadsutveckling och innovation på Malmö stad

Hur acceptans för förändring skapas

Louise Eriksson, forskare inom miljöpsykologi vid Umeå universitet

 

Diskussionsgrupper

Samtal och diskussioner kring dagens ämnen.

En mängd symboler på tåg, sol, hus, cykel, solceller, hållbarhetstecken, jordglob, elkraftverk, vete, elkontakt, buss, vindkraftverk och växter i flera olika färger.

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Veronica Sund

Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Örebro