Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Enkla åtgärder för energieffektivisering

I många företag uppstår höga kostnader för energi som används när verksamheten inte är operativ. En av de snabbaste energieffektiviseringsåtgärderna för företag är därför att bättre anpassa sin energianvändning efter verksamhetens drifttider.

tor 15 dec 2022
14:00 - 15:00
Digitalt. Länk till Microsoft Teams skickas efter anmälan.

På det här passet kommer vi gå igenom hur företag kan arbeta för att identifiera energianvändning i processer som inte är kopplat till verksamhetens drifttider, samt ge förslag på enkla åtgärder kopplat till stödprocesser så som uppvärmning, ventilation, tryckluft och belysning.

Webbinariet är den andra delen i en serie om energieffektivisering för företag. Den kommer bland annat handla om snabba energisparåtgärder inför vintern, lastförflyttning, långsiktiga energieffektiviseringsinvesteringar och värdet i att anpassa sin elanvändning över dygnet.

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Webbinarieserien arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).