Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Esthers släktträff 2021

Esther och fågeln Fenix – vi ger luft under vingarna till den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin!

tor 21 okt 2021
08:45 - 16:30
Digitalt

Save the date!

Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemins elddop. Den 21 oktober möts vi än en gång för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med oss in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.

Vem är Esther?

Esther är en fiktiv person som får symbolisera en äldre människa som ibland har behov av vård och omsorg från flera instanser. Esther började som ett projekt 1997 i Jönköping och har utvecklats till ett nätverk och en årlig nationell konferens med fokus på den äldre människans hälsa.

Årets släktträff har fokus på:

 - Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande samt rehabiliterande

 - Hälso- och sjukvård i hemmet

 - Teknik/digitalisering

 - Kompetens

När och var?

Konferensen kommer genomföras digitalt den 21 oktober 2021. Inbjudan med program och anmälningslänk kommer efter sommaren.

Vem är bjuden?

Målgrupp för konferensen är, förutom Esther själv, närstående, vård- och omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, chefer eller beslutsfattare. Esthers släktträff vänder sig till alla som bryr sig om äldres hälsa.

Har du frågor?

Om du har frågor om konferensen är du välkommen att kontakta oss på estherkonferens2021@regionorebrolan.se.