Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Esthers släktträff 2021 - nationell konferens med äldre i fokus

Esther och fågeln Fenix – vi ger luft under vingarna till den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin!

tor 21 okt 2021
08:45 - 16:30
tis 19 okt 2021
Digitalt

Detaljerat program, uppdaterat 30 september

Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemins elddop. Den 21 oktober möts vi än en gång för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med oss in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.

När och var?

Konferensen kommer genomföras digitalt den 21 oktober 2021. Länk skickas till anmälda ca 1 vecka före konferensen. 

Vem är bjuden?

Förutom Esther själv, närstående, vård- och omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, chefer eller beslutsfattare. Esthers släktträff vänder sig till alla som bryr sig om äldres hälsa.

Sponsorer

Konferensen sponsras av följande företag: Cambio, Ortivus och Medtronic.

Kostnad

300 kr - gratis för pensionärer

Har du frågor om konferensen?

Kontakta oss på estherkonferens2021@regionorebrolan.se.

Vem är Esther?

Esther är en symbolisk person som behöver vård och omsorg från fler än en vårdgivare, vilket kräver både samarbete och delaktighet. Esther startade som ett projekt i Jönköping 1997 och har utvecklats till en typ av nätverk som gör skillnad för människor på många platser i landet – och världen!

Läs mer om Esther här: https://plus.rjl.se/esther