Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Familjehemssekreterare

Rollen som familjehemssekreterare i socialtjänsten är ofta en balansgång. Från båda håll måste man våga lyfta svårigheter trots rädsla för sammanbrott, just för att undvika det. Då är det bra att ha med sig forskningsbaserad kunskap om anknytning, om trauma, om att möta barn med svårigheter.

fre 12 maj - fre 15 sep 2023
09:00 - 16:00
City Konferenscenter, Örebro
Sista anmälningsdag -
lör 15 apr 2023

För att på ett bättre sätt klara av att ge familjehem det stöd de behöver erbjuds en 4-dagars utbildning för familjehemssekreterare.   

Innehåll

  • Att kunna fånga upp det som familjehemmen lyfter som problem
  • Att genom en strukturerad modell kunna driva processer över tid, både vad gäller familjehemmet och utifrån barnets behov
  • Stödja familjehemmet att möta barnets behov
  • Anknytning, både avseende små och stora barn
  • Förklaringsmodeller för hur omsorgsbrist och svåra påfrestningar såsom trauma påverkar barns utveckling
  • Hur stödja familjehemmet kring umgänge och det tredelade föräldraskapet

Utbildningen består av både teori och praktiska övningar. Mellan utbildnings-tillfällena kommer uppgifter att ges.

Utbildare är Lovisa Bonerfält, socionom och leg psykoterapeut.

Datum

Fyra heldagar, 09:00-16:00 – 12 maj, 2 juni, 25 augusti och 15 september 2023.

Målgrupp

Familjehemssekreterare i kommunerna i Örebro län.

Kostnad

5300 kr inkl fika och lunch

Anmälan senast

1 mars 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO