Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Färdväg digitalisering!

Vi står alla inför utmaningen med en åldrande befolkning och allt svårare att rekrytera kompetent personal. Digitaliseringen brukar framhållas som den enskilt största möjliggöraren för att möta dessa utmaningar. Det finns stora vinster att kroka arm och göra delar av digitaliseringsresan flera kommuner tillsammans.

fre 25 nov 2022
13:00 - 16:30
ons 09 nov 2022
City Konferenscenter, Örebro

Under eftermiddagen presenteras en nulägesbeskrivning inom området, både ur ett länsperspektiv och ett nationellt perspektiv, med utgångspunkt från de LIKA-värderingar som genomförts samt Socialstyrelsens senaste enkätrapport. Arbetet i testbädden Innomera kommer också presenteras.

SKR:s Kompetenscenter för välfärdsteknik
Eva Sahlén från SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik medverkar och delar sina erfarenheter från den treåriga satsningen som går mot sitt avslut detta år. Vilka framgångsfaktorer och hinder ser de i kommunerna, för att lyckas i digitaliseringsresan?

Gemensamma aktiviteter
Syftet är att vi sedan tillsammans ska diskutera och prioritera lämpliga aktiviteter att samverka kring för förflytta oss snabbare fram på digitaliseringsresan. Resultatet kommer bilda ett underlag för kommande två års arbete i det kommunala nätverket för e-hälsa och välfärdsteknik.

Målgrupp

Socialchefer, det kommunala nätverket för e-hälsa och välfärdsteknik, strateger och digitaliseringsledare.

Kostnad

200 kr. Fika ingår.

Kontakt