Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Filmkurs för pedagoger

Filmverksamheterna i Sörmland, Uppland och Örebro län bjuder återigen in kulturskolornas pedagoger till en tvådagars lunch-till-lunchkurs med övernattning på hotell.

tor 21 sep - fre 22 sep 2023
12:00 - 13:00
mån 28 aug 2023
Regionens hus, Storgatan 27 och Clarion Collection Hotel, Storgatan 30, Uppsala

Målgrupp

Pedagoger, Kulturskola

Tid och plats

Lunch till lunch den 21-22 september i Uppsala.

Innehåll

Du kommer att få arbeta mycket praktiskt. Filmkursen i år har två inriktningar: en för dig som är nybörjare, och en för dig som redan är verksam som filmpedagog.

Du får delta i workshops med inriktning på MIK (medie- och informationskunnighet), ljussättning, kreativ klippning samt förslag på pedagogiska filmövningar.

Filmpedagogdagarna 21-22 sep 2023.pdf

Schema

Schema 2023 Filmpedagogdagarna-2023-08-18.xlsx

Torsdag 21 september

Tid
Stora lokalen (hotellet)
Lilla lokalen (hotellet)
Askholmen (Regionens hus)
11.30-12.20 LUNCH      
12.30-12.45 Välkomna!    
12.45-14.45 Kreativ klippning Extra rum där några kan arbeta  
14.45-15.00 Paus    
15.00-18.00 (inkl rast) Ljus för dig som är verksam filmpedagog Snabba filmworkshops för nybörjare  
MIDDAG (tid kommer)      
Kvällstid     Filmvisning: And the king said what a fantastic machine

Fredag 22 september

Tid
Stora lokalen (hotellet)
8.45-10.30 Fake news
10.30-10.45 Paus
10.45-11.45 Filmpedagogiska tänk och tips
11.45-12.10 Utvärdering/diskussion
12.20 LUNCH   

Kostnad

Kostnad per deltagare är 500 kronor + moms, oavsett om du övernattar eller ej.

Priset är subventionerat av Scenkonst Sörmland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Anmälan

Anmäl dig senast den 28 augusti

Barn filmar med iPads.På bild: Elion Repo och Olivia Sallmann blir filmade av Iris Lindström.

Barn filmar med iPads. Foto: Terése Classon Sundh