Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En vecka för livet – suicidprevention i Örebro län v.36

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlusten av människoliv leder till stort psykiskt lidande och försämrad hälsa hos efterlevande och andra berörda. För att höja kunskapen om vad man kan göra som enskild individ och verksamhet för att förhindra självmord anordnas en rad aktiviteter i länet i samband med suicidpreventiva dagen den 10 september.

mån 04 sep - sön 10 sep 2023
00:00 - 00:00
I Örebro

 

Fokusveckan för suicidprevention har en egen webbplats

Klicka på bilden för att komma till webbplatsen En vecka för livet!

Johanna Bernström Högblom

Länsövergripande samordnare för suicidprevention Örebro län

Livboj