Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För bildlärare: Konsten som universellt språk

Välkommen till en inspirationsdag för bildlärare med föreläsningar, workshoppar och mingel!

mån 31 okt 2022
08:30 - 15:30
mån 24 okt 2022
Karolinska gymnasiet, Olaigatan 25, Örebro

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 oktober. OBS! Begränsat antal platser.

Inbjudan

Inbjudan Inspirationsdag för bildlärare 31 oktober.pdf

Program

8.30-8.40

Hej och välkommen!

8.40-9.10 Information om och rundvandring på Karolinska gymnasiet
9.10-10.10

Rita för att lära

Bodil Sundberg kommer att presentera resultat från projektet Rita för att lära. I projektet har bildlärare, forskare och lågstadielärare samarbetat för att utveckla, pröva och analysera hur elever kan skapa och kommunicera mening när de ritar, i samband med NO-undervisning. Ambitionen är att projektet ska bidra till ett pedagogisk vokabulär och en praktisk repertoar för att undervisa om, och genom, ritande i naturvetenskap – och att tolka och utvärdera barns ritande som tecken på lärande i naturvetenskap. Bodil Sundberg är docent i Naturvetenskapernas didaktik och arbetar som lektor och forskare på Örebro universitet. Projektet Rita för att Lära genomförs i samarbete mellan Umeå universitet och Örebro universitet.

10.10-10.30 Fika och mingel
10.30-10.45

Örebro läns museum på slottet!

Länsmuseets pedagog Johanna Björck berättar om museets utställningar som finns på slottet och som skolklasser kan boka en visning av.

10.45-11.15

Reggio Emilias förhållningssätt

Barbro Bergfeldt kommer att berätta om Reggio Emilias förhållningssätt och hur det kan användas i olika lärarutbildningar, samt i förskolan och skolan i dag. Barbro är universitetsadjunkt i Bild vid Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik på Örebro Universitet, samt utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia institutet i Stockholm.

11.15-12.15

Konsten att ta plats och ge plats

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med sin bas i Stockholm och arbetar både nationellt och internationellt med tonvikt på klass, kreativitet,
tillgänglighet, demokrati och delaktighet. Saadia har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och har genom åren samskapat och delat sitt konstnärskap med tusentals människor som både lett till förändrade ytor och attityder.

12.15-13.30

Lunch (på egen hand)

Det går bra att ta med matlåda och låna micro på Karolinska gymnasiet, meddela oss i förväg om du vill äta din medhavda lunch på skolan.

13.30-15.30

Valbara workshoppar (fika serveras under eftermiddagen)

Alternativ 1: Kollektiv konstkraft hos Örebro konsthall, Kulturkvarteret, Nygatan 7
En samskapande workshop med konstnären och konstpedagogen Saadia Hussain. Louise Martinsson, konstpedagog på Örebro konsthall berättar också om konsthallens pedagogiska verksamhet för skolor.

Alternativ 2: Släppa taget hos Konstfrämjandet Bergslagen, Storgatan 29
Välkommen till en lekfull och lite fartfylld eftermiddag på Konstfrämjandet Bergslagen. Vi kommer att arbeta kravlöst med kreativa medel och uttryck. Inga förkunskaper krävs men oömma kläder. Kerstin Wagner, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Bergslagen berättar också om verksamheten för skolor.


Arrangörer

Dagen genomförs av Sensus, Örebro konsthall, Örebro läns museum och Region Örebro län i samarbete med bildlärare på Karolinska gymnasiet, Örebro.

Barn målar graffitti