Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Föräldraskap i Sverige

Den 20 maj är det dags för en informationsträff om det samhällsorienterade grupprogrammet ”Föräldraskap i Sverige”.

tor 20 maj 2021
08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom

Föräldraskap i Sverige (FöS)

Länet kraftsamlar för att fler nyanlända och asylsökande föräldrar ska ha möjligheten att få kunskap, råd och stöd om föräldrarollen i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv.

FöS är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar á 2,5 timme. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning. Gruppträffarna tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur förskola, skola och vård fungerar.

Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Studieförbunden Bilda och Vuxenskolan samt Studiefrämjandet och Medborgaskolan.

Program på informationsträffen

08:30  BRIS informerar om metoden ”Föräldraskap i Sverige” (Allmän information till samtliga)

10:00   Information kring material, gruppledarutbildning och innehåll i föräldragruppsträffarna (Informationen riktar sig till kontaktpersoner och blivande gruppledare)

Målgrupp 

Du som är kommunal kontaktperson i FöS, blivande gruppledare, funktioner som stödjer och driver integrations- och föräldraskapsstödsarbete inom kommun, region och ideell sektor.

Anmälan senast

10 maj 2021

Kontakt

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa