Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förbättrat omhändertagande av personer som injicerar droger

Vi på Sprutbytesmottagningen i Region Örebro län upplever att mycket fungerar väl inom de olika verksamheter som besökarna kommer i kontakt med. Vad som av och till brister är samarbetet mellan olika aktörer; sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer, brukarorganisationer, länsstyrelsen och polisen.

ons 20 okt 2021
09:00 - 16:00
tor 30 sep 2021
Wilandersalen, USÖ

Att samarbetet mellan olika aktörer brister kan grunda sig i en okunskap om hur övriga aktörer arbetar. Det handlar om många saker såsom vilka resurser och begränsningar man har, vilka arbetssätt man använder med mera.

För att råda bot på detta bjuder vi tillsammans  med Beroendecentrum till en konferens för att lära oss mer om varandras verksamheter men också få utrymme till fördjupade samtal kring hur vi kan arbeta mer mot samma mål i framtiden.

Under förmiddagen presenteras olika verksamheter och vi får även besök av Anders Printz, av regeringen utsedd till ansvarig för Samsjuklighetsutredningen. På eftermiddagen delas vi in i grupper för gemensamma samtal kring förbättrad samverkan. Detaljerat schema kommer i god tid innan mötet.

Meddela gärna om ni har specifika frågor ni vill lyfta i samband med gruppsamtalen!

Målgrupp

Chefer och medarbetare i regionen, i länets kommuner och inom ideell verksamhet som kommer i kontakt med personer som injicerar droger.

Av utrymmes- och smittskyddsskäl ser vi gärna att inte fler än fyra personer från varje verksamhet kommer. Önskar ni fler platser så meddela oss så tar vi frågan från fall till fall.

Kontakt

Helena Simonsson, kurator infektionskliniken, 019-602 19 21.